Psaní všemi deseti prsty pro pedagogy

Cílová skupina a cíl kurzu:

Vzdělávacím cílem je naučit se pedagogické pracovníky řídit alfanumerickou a numerickou klávesnicí. Opisovat text z elektronické a papírové předlohy iz poslechu. Tato dovednost zjednodušuje účastníkům práci při přípravě materiálů na školní výuku a je vhodnou investicí do jejich profesního rozvoje.

Časová dotace:

Vzdělávací lekce jsou rozloženy do 16 výukových hodin (1 hod = 45 minut). Denně se bude jednat
o maximálně dvě lekce, tzn. 90 minutová výuka, poté psychohygienická pauza a domácí samostudium.

Téma výuky:

První oddíl - teoretická část
Lektor seznámí účastníky s hlavním cílem tématu. Vysvětlí základní pojmy a obsluhu hardwarového vybavení - klávesnice, aj. Dále se zaměřujeme na pravidla ergonomie z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v návaznosti na praktickou část.

Druhý oddíl - praktická část
Na základě promítání prezentace přes sdílenou obrazovku se zájemci učí jednotlivé znaky pod odborným vedením lektora.Ten při své práci uplatňuje výše uvedené metody výuky.

Třetí oddíl - dohledová část lektora
Dozoruje nad výsledky účastníků se zaměřením na splnění dílčího cíle. Provede rekapitulaci celé lekce. Zodpoví dotazy. Zpracovává cvičení a odešle jej e-mailem účastníkům, jejichž výsledek vrací obratem k posouzení. Na závěr provede motivační hodnocení účastníků.

Termín výuky:

po individuální domluvě

Forma výuky:

on-line

Cena:

4 990 Kč 

Máte-li zájem se přihlásit do kurzu, kontaktuje nás zde a domluvte si detaily. 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace