Obchodní podmínky

1. Preambule

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro objednání školení, zkoušek či dalších služeb na internetoém portálu: www.pcstorm.cz, který je provozován firmou PCstorm s.r.o., IČ: 28299787, se sídlem Sokolovská 284, 541 01 Trutnov, zapsanou u Krajského soudu v Hradci Králové, vložka 25666, oddíl C.Tyto VOP upravují vztahy vznikající mezi Poskytovatelem a Objednatelem při objednávání a poskytování služeb.

2. Vymezení smluvních stran

2.1  Poskytovatelem je PCstorm s.r.o., IČ: 28299787, se sídlem Sokolovská 284, 541 01 Trutnov, zapsanou u Krajského soudu v Hradci Králové, vložka 25666, oddíl C (dále jen „Poskytovatel“).

2.2 Objednatelem je právnická nebo fyzická osoba, která uskuteční objednávku vzdělávacích či jiných služeb Poskytovatele elektronicky prostřednictvím internetových stránek uvedených výše nebo jiným způsobem (dále jen „Objednatel“).

3. Rozsah služeb

3.1. Poskytoval nabízí širokou škálu služeb, např. vzdělávání, zkoušky, poradenství a atd. pro jednoduchost se bude pro tyto služby dále používat jen označení „Akce“.

4. Zpracování osobních údajů

4.1. Bližší informace o zpracovávání osobních údajů a jejich ochrany jsou specifikovány na stránce Zásady ochrany osobních údajů (zkráceně GDPR).

5. Přihlášení na akci

5.1. Podmínkou účasti na akci je řádné podání přihlášky a zaplacení příslušné ceny akce, ve stanoveném termínu, stanoveným způsobem.

6. Sjednané služby

6.1. Detailní informace o akci a popis sjednaných služeb je uveden v příslušných informacích o akci. Organizátor si vyhrazuje právo provést v konečném programu akce úpravy, pokud jsou nezbytné a neovlivní charakter akce, popřípadě změnit termín či místo realizace akce.

6.2. O změně termínu či místa konání jsou účastníci informováni s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.

6.3. Na základě zaslané pozvánky je Účastník povinen potvrdit svoji účast nejpozději 3 pracovní dny před zahájením akce.

7. Cena

7.1. Cena akce je uvedena buď v informacích o jednotlivých akcích nebo je objednateli na žádost sdělena prostřednictvím cenové nabídky.

8. Zrušení účasti na akci ze strany účastníka akce

8.1. Účastník akce má právo zrušit svou účast. Zrušení účasti musí být provedeno písemně (e-mailem).

Organizátorovi přináleží storno poplatek, který je stanoven podle délky času mezi zrušením účasti na akci ze strany účastníka akce (rozhodující je den, kdy bylo toto zrušení organizátorovi doručeno) a prvním dnem akce, následovně:

15 a více dnů 0% z ceny akce,
5 - 14 dnů 50% z ceny akce,
4 – 1 den a při stornu v den zahájení akce, v průběhu akce nebo při nenastoupení na akci 100 % z ceny akce

8.2. Storno poplatek se nezapočítává v případě, že za účastníka akce bude zajištěn adekvátní náhradník.

9. Zrušení akce ze strany organizátora

9.1. Organizátor je povinen uskutečnit akci dle podmínek uvedených ve všeobecných podmínkách. Realizace akce je podmíněna dosažením minimálního počtu účastníků. Pokud počet účastníků pro danou akci nedosáhne minimálního počtu, vyhrazuje si organizátor právo akci zrušit.

9.2. Organizátor může zrušit akci nebo změnit místo či termín. V případě zrušení akce bude účastníkům vráceno 100 % zaplacené ceny.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace